Spațiul Modernității Românești

Client: Fundația Simetria
Services: Branding, Design, Layout

Pentru realizarea acestui amplu proiect a lucrat timp de peste un an și jumătate o echipă de 20 de specialiști în istoria arhitecturii, filmului și artei, design, fotografie, conservare și restaurare, management expozițional, promovare. Importante instituții culturale, organizații și autorități din România precum Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României (deținătoarea fondului Paul Smărăndescu), Consiliul Național al Cinematografiei, DACIN-SARA, Editura Video a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Brăila, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul Municipiului București, Uniunea Arhitecților din România (deținătoarea fondului Octav Doicescu) au sprijinit proiectul împrumutând exponate originale sau cesionand drepturi de utilizare a imaginilor și filmelor utilizate în expoziție și în publicația aferentă.

Faber Studio a fost responsabil de identitatea și designul expoziției precum și de designul catalogului bilingv ce a însoțit-o.